walang sumisira sa bakal kundi ang kalawang (waláng sumísirà sa bakal kundî ang kalawang) Filipino/Tagalog term