wala sa kanyang sarili (walâ sa kanyáng sarili) Filipino/Tagalog term