isang dakot na hangin (isáng dakót na hangin) Filipino/Tagalog term