mabigat ang dugo (mabigát ang dugô) Filipino/Tagalog term