mabigat ang kamay (mabigát ang kamáy) Filipino/Tagalog term