mabigat ang katawan (mabigát ang katawán) Filipino/Tagalog term