mabigat ang loob (mabigát ang loób) Filipino/Tagalog term