mabigat ang paa (mabigát ang paá) Filipino/Tagalog term