magdadala ng bigat (magdádalá ng bigát) Filipino/Tagalog term