matigas ang mukha (matigás ang mukhá) Filipino/Tagalog term