pakakanin ng bala (pakákanin ng bala) Filipino/Tagalog term